JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Monday, January 24, 2011

TAGUMPAY: ANG IMAHE NG MGA BAYANING PILIPINO NOONG WORLD WAR II

TAGUMPAY
Ang Imahe ng mga Beterano at Bayaning Pilipino noong Digmaang Pasipiko

Sa panulat ni
Michael Charleston B. Chua
Pangalawang Pangulo, Philippine Historical Association

[Nirebyu ni Dr. Ricardo T. Jose ng UP Departmento ng Kasaysayan.]
SA MATAGAL NA PANAHON NAGING PANANAW NG MGA AKLAT AT BIDYO ANG IMAHE NG KASAWIAN AT KABIGUAN NG MGA PILIPINO NOONG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG NA ANG TANGING NAGWASAK SA ATING BAYAN AY ANG MGA HAPONES NA ANG TUNAY NA NAGPALAYA SA MGA PILIPINO AY ANG MGA AMERIKANO NGUNIT KUNG TITINGNAN ANG KASAYSAYAN SA ATING SARILING PANANAW MAKIKITA ANG TUNAY NA KAGITINGAN AT TAGUMPAY, SA KABILA NG SAKRIPISYO, PAGKAWASAK AT KAMATAYAN, NG BAYANING PILIPINO NOONG DIGMAANG PASIPIKO (1941-1945)Nabuo ang dokumentaryong ito sa pagtutulungan ng 
MULTI-AGENCY TASK FORCE FOR THE 2010 OBSERVANCE OF ARAW NG KAGITINGAN
AND PHILIPPINE VETERANS' WEEK
KAGAWARAN NG TANGGULANG PAMBANSA
PHILIPPINE VETERANS AFFAIRS OFFICE
PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION
at ng
UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS
(mga prodyuser)
Sa panulat, pagsasalaysay at direksyon ni
MICHAEL CHARLESTON B. CHUA
Video Editing
IRINEO HERNANDEZ III

Direktor ng Produksyon
ROMMEL RIVERA
Creative Consultants
DR. EVELYN A. SONGCO, Ph.D.
Pangulo, Philippine Historical Association
ASSOC. PROF. NINIA I. CALACA
Direktor, UST Educational Technology Center
Post Production
EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTER
University of Santo Tomas
Unang ipinalabas sa
"Images of Valor and Victory: A Conference on World War II and Filipino Heroism."
Isinagawa ng Philippine Historical Association
sa pakikipagtulungan ng
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
Philippine Veterans Affairs Office
at ng Multi-Agency Task Force for the
2010 Observance of Araw ng Kagitingan and Philippine Veterans Week.
Ginanap noong 5 Marso 2010 sa National Defense College of the Philippines Auditorium, Kampo Hen. Emilio Aguinaldo, Lungsod Quezon.

 
Iniaalay sa lahat ng mga Beteranong Pilipino sa lahat ng digmaan
At kay Dr. Ricardo Trota José,
kung kanino utang ng sambayanan ang pagpapanatiling buhay ng kanilang mga kwento


TAGUMPAY: Ang Imahe ng mga Beterano at Bayaning Pilipino noong Digmaang Pasipiko
Karapatang-Ari © 2010, Philippine Veterans Affairs Office,
Philippine Historical Association, at ni Michael Charleston B. Chua
Reserbado Lahat ng Karapatan


Monday, January 17, 2011

Symposium: 112th Anniversary of the First Philippine Republic


Bulacan State University
BSU Center for Bulacan Studies
National Historical Commission of the Philippines
Philippine Historical Association

Talakayan hinggil sa Ika-112 na Taong Anibersaryo ng
 Unang Demokratikong Republikang Konstitusyunal sa Asya
Enero 23, 1899-2011

 Ika-21 ng Enero 2011, Biyernes
Ika-1 hanggang Ika-5 ng Hapon
Bulacan State University Hostel and Function Hall,
Lungsod ng Malolos, Bulacan


Palatuntunan

Bating Pagtanggap
Dr. Mariano de Jesus
Pangulo, Bulacan State University

Bating Panimula
Dr. Agnes dR Crisostomo
Direktor, BSU Bahay-saliksikan ng Bulacan

Tungkol sa Panayam
G. Alex L. Balagtas
Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at
Shrine Curator II, Marcelo H. del Pilar Shrine

Simula ng Talakayan

From Hong Kong to Washington D.C. to Paris: Felipe Agoncillo’s Diplomatic Odyssey in 1898 in Defense of Philippine Sovereignty
Dr. Celestina Boncan
Unibersidad ng Pilipinas Maynila

Pagsilip sa Takbo ng Pamahalaang Aguinaldo sa Malolos 
at ang Isyu sa Likod ng Paggamit ng “Unang Republika sa Asya”
G. Ian Christopher B. Alfonso
HAU Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies at
BSU Bahay-saliksikan ng Bulacan

Laro ng Pulitika sa Unang Republika
G. Jonathan C. Balsamo
Politkenikong Unibersidad ng Pilipinas – San Juan


Malayang Talakayan sa pangunguna ni
G. Jaime S. Corpuz
Tagapangulo, Bulacan Heritage Conservation Society

Pagsasara ng Takalayan
G. Michael Charleston B. Chua
Pangalawang Pangulo, Philippine Historical Association


Tagapagpadaloy
Bb. Ria Ignacio
Instruktor, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Bulacan State University

Thursday, January 13, 2011

2011 General Assembly of the Philippine Historical Association

PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

NOTICE OF GENERAL ASSEMBLY
January 30, 2011 [Sunday]
 8:00 a.m. -11:00 a.m.
Tan Yan Kee Building, University of Santo Tomas, Manila

Notice is hereby given that the General Assembly of the regular members of PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION will be held at the TAN YAN KEE BUILDING, UNIVERSITY OF SANTO TOMAS, ESPANA, MANILA on January 30, 2011 from 8:00 a.m. –11:00 a.m.

The program of the assembly will be as follows:

8:00 – 8:30
Registration
Mr. Jerome Ong
8:30 – 8:45
Opening Ceremonies


Invocation
Dr. Teofista Vivar

National Anthem
Ms. Darlene Espena

Welcome Remarks
Dr. Gloria Santos
8:45- 9:15
The President’s Lecture
Dr. Evelyn Songco
9:15-10:00
Business Meeting


President’s Report
Dr. Evelyn Songco

Treasurer’s Report
Dr. Estrellita Muhi

Executive Director’s Report
Dr. Gloria Santos
10:00-11:00
Board Election and Induction

Closing Remarks
Dr. Cesar Pobre
Master of Ceremonies
Mr. Jonathan Balsamo

Registration starts at 8:00 a.m. Registration fee is Php 100.00.

Qualified to participate in the election are members who are in good standing (Year 2010-2011 members) and lifetime members. Inactive members who wish to participate in the election must renew their membership or express their intention to participate by writing to PHA (email: jobal_kasaysayan@yahoo.com) before January 28, 2011.

Only members in good standing and who are physically present maybe nominated. No proxy votes will be honored.

Attendance must be confirmed on or before January 28, 2011 with:

MR. JONATHAN C. BALSAMO
PHA Public Relations Officer
Mobile Number: 0906-2020-274
Email: jobal_kasaysayan@yahoo.com

All members are requested to present during the registration any of the following as proof of their membership: Certificate of Lifetime Membership, PHA Membership Card, PHA official receipt.

Sunday, January 9, 2011

PHA ANNUAL CONFERENCES 1955-2010

Prepared by: Jonathan C. Balsamo The Study of History and Moral Regeneration

(National Conference of History Teachers)

November 1962

*President Diosdado Macapagal issued Proclamation No. 57 declaring the period from November 25 to December 1, 1962 as History Week.Philippine Politics: Prospects and Retrospect
29 November 1967, Far Eastern University Manila
President Ferdinand Marcos - History and National Progress  (Extemporaneous Speech)
Horacio dela Costa - Nascent Philippine Nationalism, 1872-1896
Gabriel Fabella - The Future of Philippine Politics14 December 1969, San Beda College Manila

President Ferdinand Marcos -- Towards a New ConstitutionManila Through the Centuries
5-6 December  1970, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila
Mayor Antonio J. Villegas - Manila and the Realities of Politics
Celedonio Ressurecion - Manila: Keynote of Progress
Conrad Myrick -- History of Manila in International Crisis
Emiliana Laus - Manila: Center of the Revolution

28 November 1972, Maharlika Hall, Malacanang Palace
Gabriel Fabella - The Historian and National Identity


1 December 1973, The National Library of the Philippines, Manila
Bonifacio S. Salamanca - "The Changing Strategy for National Survival during the Commonwealth Era"
Romeo V. Cruz - "America's Colonial Desk and the Philippines 1898-1934"


1975, The National Library of the Philippines, Manila
Diosdado G. Capino - "Teaching History for National Unity"29 November 1976, Maharlika Hall, Malacanang Palace

President Ferdinand Marcos -- A Sense of National History


Education for Nationhood from a Historical Perspective
10-11 December 1981, Pius Center Conference Hall, Manila


4-5 December 1982, Pius Center Conference Hall, Manila

The Reform Movement: Prelude to the 1896 Revolution
28-29 November 1986, St. Mary's College, Quezon City
Nilo Rosas - Filipinism in our Institutions of Learning
Maria Belen Alampay - The Reform Movement: Response to a Crisis
Napoleon Casambre - Nature and Scope of the Propaganda Movement
Maria Serena Diokno - Ideological Basis of the Revolution
Soledad Reyes - Literature of the Propagada Movement
Avelino Tendero - Political Thought of the Propaganda Movement


27-28 November 1987, St. Mary's College, Quezon City
Ma. Minerva Gonzalez - "Women in the Struggle for Independence"


Philippine Nationalism
18-19 November 1988, St. Mary's College, Quezon City


The Socio-Cultural Scenario of the  Decades of the Centennials of Philippine Nationalism
24-25 November 1994, New Era College, Quezon City
Sen. Edgardo Angara - "Nationalism and Development"
Francisco Nemenzo, Jr - "The Philippine Revolution as a Social Movement: A Centennial Appraisal"
Adriel Meimban - "Religious Nationalism: The Role of Indigenous Churches"
Celestina Boncan - "The State of Philippine Economy on the Eve of the Revolution"
Oscar Evangelista - "Civic Conciousness and Philippine Revolution"
Priscilla P. Legasto - "The Theater and Philippine Revolution"
Milagros Enriquez - "Music of the Revolution"


A Century of Struggle for Philippine Freedom: Focus on the Katipunan
24-25 November 1995, National Historical Institute, Manila
Pablo Trillana III - Spirituality of the Katipunan
Oscar Evangelista - Philippine Nationalism and the Centennials
Soledad Borromeo Buehler - The Cry of Balintawak Revisited
Regulus Tantoco - The Katipunan in Bulacan
Sis. Ma. Rita Ferraris RVM - The Role of the Religious Sisters (RVM) in the Philippine Revolutio
Rosario Cortes - The Katipunan in Pangasinan
Judith Barroquillo - The Katipuna in Panay
Ricardo T. Jose - The Katipunan and Japanese Connection


23 November 1996, National Historical Institute, Manila
Ambeth Ocampo - The Trial of Rizal: A Century HenceBonifacio a Century Hence: His Legacy and Relevance for the Next Hundred Years
21-22 November 1997, City College of Manila
Sen. Leticia Ramos-Shahani - "Bonifacio and Beyond: Our Centennial Heritage"
Amando Doronilla - "Bonifacio, Politics Then and Now"
Ambeth Ocampo - "Bonifacio and Soliman: Heroes of Manila"
Dr. Pablo Trillana III - "Rizal, Bonifacio and Lincoln: Dreams, Portents, Legends and Prophecies"
Ed Aurelio Reyes - "Kartilya ng Katipunan"
Day 2:  Visit to the Pamitinan Cave at Montalban, Rizal


27 November 1999, University of Sto. Tomas, Manila
Jose Rhommel Hernandez - Ang Konsepto ng Katipunan sa Panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano: Historiograpiya at Pangkalahatang Kilusan.


Sandugo: Indigenous History of the Filipino People
10-11 November 2000, National Historical Institute, Manila

Philippine-American Relations: A Historical Perspective 
8-9 November 2002,  Pearl Manila Hotel, Manila

Terrorism: Historical Perspective and Implications
2003

Towards a Sense of National Destiny: Historical and Spiritual Perspectives
29-30 April 2003, UST Museum, Manila
Oscar Evangelista - "Defining National Desitny: Its Historical and Spiritual Context
Pablo Trillana III - "A Sense of National Destiny: Historical-Spiritual Perspectives"


In Search of Good Governance: Retrospect and Prospects
17-18 September 2004, National Historical Institute, Manila
Kababaihan at Kabayanihan
16-17 September 2005, National Library, Manila
Mary Dorothy Jose - Women Heroism in Philippine History
Teofista Vivar - Honoring Heroes: The Responsibility of Teachers
Ma. Luisa Camagay -Historical Development of Philippine Political Parties
18 September 2006, University of Makati
Oscar Evangelista - Philippine Political Culture
Celestina Boncan - Mainstream Political Parties (1900-1941)
Dante Ambrosio - Left Political Parties (1900-present)
Janet Lazaro - Traditional Political Parties (1946-1972)
France June Bitanga - Coalition Parties 1972-present
Manuel L. Quezon III - Assessment of the Philippine Political Party System since 1907


Controversial and Fallacies in Philippine History
21 September 2007, The National Library Auditorium, Manila
Ambeth Ocampo - Historical Agencies: National Hysterical Institute
Estrellita Muhi - Survey of Controversial Issues in Philippine History
Jonathan Balsamo - Controversies and Fallacies in the Context of Various Historical Perspectives
Socorro Pilor - Role of the Department of Education in Addressing Controversial Issues in Philippine History Textbooks
August De Viana - Role of the National Historical Institute in Addressing Issues in Philippine History
Celestina Boncan - Role of PHA in Addressing Issues in Philippine History
Grace Estela Mateo - Challenge and Response in Textbook Writing
Gloria Santos - Dealing with Controversial Issues in Philippine History inside the ClassroomEffective and Creative Strategies in Teaching History
2008, Tan Yan Kee Bldg, University of Santo Tomas, Manila
Gloria Santos - Using Appreciative Inquiry in Teaching Philippine Prehistory
Jonathan Balsamo - Paggamit ng Primaryang Batis sa Pagtuturo ng Kasaysayan ng Himagsikang Pilipino
Evelyn Songco - Transformative Learning in Teaching the American period
Teofista Vivar - Values Formation in Teaching Philippine Contemporary History

Kabayanihang Pilipino: Ang Mukha ng Bayani sa Agos ng Kasaysayan
18 September 2009, Tambunting Hall, National Museum of the Philippines, Manila
Pablo Trillana III
Jerome Ong
Dorothy Jose
Ricardo Jose
Evelyn Miranda


Sining sa Pagtuturo ng Kasaysayan
16-18 September 2010, GSIS Museum, Pasay City
Ambeth R. Ocampo - Searching for the Lost Eden: History and Nationhood
Celestina P. Boncan - The Present Also Affects the Past: Revisiting Recent Controversial Issues on the National Hero, Flag and Anthem
Oscar L. Evangelista - Teaching Local History: The Palawan Example
Evelyn A. Miranda - Artistico-Folkloric Indigenization of Christianity: Historiographic Case Study of the Obando Shrine in Bulacan
Pablo S. Trillana III - Rethinking Rizal, Rethinking Filipinos
Milagros C. Guerrero - The PHA at 55: Quo Vadis [Research Perspectives for the Decade, 2011-2020]
Napoleon Casambre - Reflections on a Finished Journey: Teaching History at the University of the Philippines
Cesar P. Pobre - The Need to Know Philippine History
Gloria M. Santos - The Uniqueness of History Teaching
Ryan V. Palad - Mga Koleksyon at Gawain ng GSIS Museo ng Sining: Isang Pagpapakilala” 
Michael Charleston B. Chua - SINO ANG BABAE? Ang Paggamit ng “Parisian Life” sa Pagtuturo ng Kasaysayan
Jerome A. Ong - Sa Likod ng Tabing': Sine at Dokyu sa Pagtuturo ng Kasaysayan
Arlene D. Calara - Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Kasaysayan
Luis Camara Dery - Ihiman, Tikam, atbp.: Ang Tulang Tagalog Bago 1571
Arleigh Ross D. Dela Cruz - Paggamit ng epiko sa pagtuturo ng kasaysayang prekolonyal ng Pilipinas: Isang Pagsusuri sa epiko ni Labaw Donggon
Jonathan C. Balsamo - Sining-Bayan (Public Art) sa Pagkatuto ng Kasaysayan
Pagmamahal sa Bayan: Pangunahing Katangian ng isang Historyador Ayon kay Dr. Gloria Santos


Panayam ni Jonathan Balsamo kay Dr. Gloria M. Santos
Enero 7, 2011

Si Dr. Gloria M. Santos ay Executive Director ng Philippine Historical Association mula pa noong 1980.  Siya rin ang unang babaeng pangulo ng PHA (1971-1972).

Sa panayam, tinanong si Dean Santos ukol sa kung ano ba ang dapat na maging pangunahing katangian ng isang historyador. Heto ang sagot niya:

"walang makakapantay sa kaniyang katapatang pagmamahal sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung mahal niya ito, ituturo niya ito nang tama, gagastahin niya ang kaniyang konting pera niya para bumili ng mga aklat na meron siyang matutuhan sa ating kasaysayan, gagasta siya ng konting pera para makapanaliksik sa ibang lugar... magsusumikap siyang kumita para may magasta siya sa pananaliksik at pagtuturo. KATAPATAN SA PAGMAMAHAL SA KASAYSAYAN NG ATING BAYAN. YAN ANG NUMBER ONE, KAPAG WALA IYAN, MAHIRAP.”

Part 1

Part 2