JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Tuesday, December 4, 2012

PHA Lecture Series on Special Topics in Philippine History and Historiography


Philippine Historical Association

presents

Talking Points in History:

Jose Rizal, Historical Controversies, and the Multi-Disciplinal World

(PHA Lecture Series on Special Topics in Philippine History and Historiography)

El Cielito Inn, Baguio City

1 February 2013

Objectives:

  • to strengthen the teaching of the Rizal Course
  • to give an update on the latest findings with regard selected controversies and fallacies in Philippine History
  • to present multi-disciplinal, non-traditional and multi-media strategies in teaching history
  • to highlight the significance of culture, heritage and art in the teaching of history
  • to enrich the History, Social Studies and Social Science curriculum through innovative ideas and teaching methods

 7:30-8:30                     Registration

 8:30                             OPENING CEREMONIES
                                     National Anthem
                                    Community Singing
                                    Invocation
                                    Prof. Jerome A. Ong

                                 Welcome Remarks
                                    Dr. Celestina P. Boncan

                                    Introduction of Participants
                                    Prof. Jerome A. Ong

8:45-9:30                     Teaching Rizal in the Classroom
                                    Dr. Estrellita T. Muhi

9:30-10:15                   Controversies and Fallacies Resolved by the National Historical                                                      Commission of the Philippines
                                   Dr. Celestina P. Boncan

10:15-10:30                 OPEN FORUM and BREAK

EMCEE:                     Prof. Jerome A. Ong

10:30-11:15                 Learning History through Primary Documents
                                    Dr. Arleigh D. Dela Cruz        

11:15-12:00                 Learning History through Gender Sensitivity
                                    Prof. Mary Dorothy dL. Jose                                           

12:00-12:15                 OPEN FORUM

EMCEE:                     Dr. Celestina P. Boncan

12:15-1:45                   LUNCH

                                    Film Showing “Sakay”

1:45-2:30                     Learning History through Multi-Disciplinal Approach
                                    Prof. Jerome A. Ong

2:30-3:15                     Learning History through Museums and Libraries
                                    Prof. Ferdie Paggao

3:15-3:30                     OPEN FORUM and BREAK

EMCEE:                     Dr. Arleigh D. Dela Cruz

3:30-4:30                     Learning History through Culture, Heritage and Art
                                    Prof. Arnulfo N. Esguerra

4:30                             CLOSING CEREMONY
                                    Closing Remarks
                                    Dr. Arleigh D. Dela Cruz

                                    Picture-Taking
                                    Distribution of Certificates of Participation

EMCEE:                     Prof. Mary Dorothy dL. Jose

A registration fee of Two Thousand Pesos (PhP 2,000) shall be charged every participant inclusive of snacks, lunch conference kit, and certificate of participation.
Interested participants may contact Dr. Celestina P. Boncan at the Department of Social Sciences, University of the Philippines Manila, (02) 522-5208 local 111 or telefax (02) 516-3227 or at celesbon@yahoo.com or visit the PHA blog at www.pha1955.blogspot.com
 
CHED ENDORSEMENT

Wednesday, June 13, 2012

2012 Independence Day Colloquium in Tabuk City, Kalinga ProvinceIn celebration of the
114th Anniversary of the Proclamation of Philippine Independence

2012 Kalayaan Inter-Agency Task Force
National Historical Commission of the Philippines

and the

Philippine Historical Association

in cooperation with

 Kalinga-Apayao State College
(Dagupan Campus, Tabuk City)

presents

 MELCHORA ‘Tandang Sora’ AQUINO:
“Tagapagpalaya ng Bayan, Tagapagpalaya ng Kasarian at Kababaihan”

  June 16, 2012
Institute of Business Administration and Entrepreneurship Hall
Kalinga-Apayao State College
Dagupan Campus, Tabuk City, Kalinga Province
8:00am-12:00nn


8:00am                                           Registration

8:30am                                           Opening Ceremony
National Anthem                           Community Singing
Invocation                                      c/o Kalinga-Apayao State College

Welcome Remarks                         Dr. Joy Grace P. Doctor
                                                        Dean, Institute of Arts and Sciences
                                                        Kalinga-Apayao State College

Opening Remarks                           Dr. Celestina P. Boncan
                                                        President, Philippine Historical Association

                                                     
8:50-9:20
Ang Paglalangkap ng Kamalayang Pangkasarian sa Pagtuturo ng Araling
Panlipunan  (Workshop on Gender Sensitivity)
Prof. Mary Dorothy dL. Jose, PHA Auditor

9:20-9:50
Tandang Sora: Babae, Bayani
Prof. Jerome A. Ong, PHA Secretary

9:50-10:00                                       OPEN FORUM     
10:00-10:10                                     BREAK

10:10-10:40
Sino ang Bayani? Iba’t Ibang Kahulugan at Pamantayan ng Kabayanihan
Dr. Celestina P. Boncan, PHA President

10:40-11:10
Ang Kahalagahan ng Araw ng Kalayaan
Prof. Jonathan C. Balsamo, PHA Public Relations Officer

11:10-11:50
Republic Act No. 8491: The Flag and Heraldic Code of the Philippines
Mr. Richard H. Baula, NHCP Creative Arts Specialist II

11:50                                                OPEN FORUM

12:00                 
Closing Remarks                             Dr. Carmelita Ayang-ang
                                                         Vice President for Academic Affairs,

                                                        Kalinga-Apayao State College                                                       
ANG PAGLALANGKAP NG KAMALAYANG PANGKASARIAN SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN
(Workshop on Gender Sensitivity)
Kadalasang “nawawala” ang kababaihan sa kasaysayan at kaakibat nito ang pagkawala nila sa pagtuturo ng Araling Panlipunan. Malaki ang papel na ginagampanan ng guro sa pagbibigay ng karampatang puwang sa kababaihan, kapantay ng kalalakihan, sa mga leksyon sa silid-aralan. Mahalagang taglayin ng guro ang kinakailangang kamalayang pangkasarian upang makatulong sa paghubog ng lipunang gender-fair o may pantay na pagtingin sa mga kasarian.

TANDANG SORA: BABAE, BAYANI
Kung ang kasarian at edad ng isang tao ay magiging balakid sa pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng bayan, marahil ay walang isang Melchora Aquino ang nagmalasakit  sa mga sugatang Katipunero at makilala bilang Ina ng Himagsikan. Siya ay kahanga-hanga --- isang babae, isang nakatatanda sa lipunan --- na walang takot na nakisangkot sa pakikibaka ng mga Anak ng Bayan sa kanyang sariling pamamaraan. Ito ang pamana ni Tandang Sora sa lahat --- na walang pinipiling kasarian at edad ang kabayanihan kailanman.

ANG KAHALAGAHAN NG ARAW NG KALAYAAN
Ang anibersaryo ng Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 ay mahalagang pagkakataon upang buhayin sa gunita at damdamin ng mamamayang Filipino ang kasaysayan ng Pilipinas nang higit na mapalakas ang pagmamahal sa sariling bayan. Babalikan at susuriin ang mga tema at gawain kaugnay ng pagdiriwang ng anibersayo ng pagpapahayag ng kalayaan mula nang ipagdiwang ang sentenaryo nito noong 1998 upang maunawaan kung papaano nga napahahalagahan ang yugtong ito sa kasaysayan ng Pilipinas.

SINO ANG BAYANI? IBA’T IBANG KAHULUGAN AT PAMANTAYAN NG KABAYANIHAN
Ang bayani ay dangal ng bayan. Mapalad ang bayan na marami ang bayani na maaaring ipagmalaki. Napupulutan ng mabubuting aral at tumatayong huwaran ang buhay ng mga bayani. Isang katangian ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng maraming bayani. Mula panahong pananakop Espanyol hanggang sa kasalukuyan lumawak ang kahulugan at pamantayan ng kabayanihan, patunay na ang lahat ay maaaring maging bayani.

REPUBLIC ACT No. 8491: THE FLAG AND HERALDIC CODE OF THE PHILIPPINES
Bawa’t bansa ay may kanya-kanyang sagisag na nagpapakilala ng kanyang kasarinlan at mga adhikain. Ang Pambansang Watawat at ang Pambansang Awit ay dalawa sa mga sagisag ng Pilipinas na nagbubuklod sa mga Pilipino. Pananagutan ng bawa’t Pilipino ang magbigay galang at pagpapahalaga sa mga ito.  Nakapaloob sa R.A. 8491, The Flag and Heraldic Code of the Philippines, ang mga batayang-pamantayan sa wastong gamit ng mga pambansang sagisag.

Sunday, May 13, 2012

2012 Dean Gloria M. Santos Commemorative Lecture


Philippine Historical Association
in cooperation with

Philippine Social Science CouncilDEAN GLORIA M. SANTOS
COMMEMORATIVE LECTURE

May 18, 2012
9:00am-12:00nn
Philippine Social Science Council Center
Commonwealth Avenue
Diliman, Quezon City


GLORIA M. SANTOS (1922-2011) was PHA President in 1971 and1972. She was the first woman president of the PHA.  She took her post graduate degree in History and Education from Far Eastern University and Theology from Dorset institute of Higher Learning in Weymouth, England. She served as PHA Executive Director since 1980. In 2010 she retired as dean for external affairs of St. Mary’s College, Quezon City.
9:00-9:15
Welcome Remarks                         Dr. Evelyn A. Songco
                                                        Executive Director, PHA

Opening Remarks                          Dr. Celestina P. Boncan
                                                       President, PHA

Introduction of Speakers               Prof. Jerome A. Ong
                                                       Secretary, PHA


9:15-9:30
“Dean Gloria M. Santos: A Woman of Substance”
Dr. Teofista L. Vivar, Governor, PHA9:30-9:45
“Remembering Dean Gloria M. Santos on Her Birth Anniversary”
Prof. Oscar L. Evangelista, PHA Representative to NCCA

9:45-10:15
“Ang Babae sa Kasaysayan ng Pilipinas”
Dr. Luis C. Dery, Governor, PHA

10:15-10:45
“Ang Pagpapatuloy ng Debosyon sa Birheng Maria: Nuestra Senora de la
Salud at Aparisyon ng Birheng Maria kay Emma de Guzman”
Dr. Evelyn A. Miranda, PHA Representative to PSSC

10:45-11:15
"Bringing History Closer to the People: Dean Gloria Santos' Contributions to Philippine Historiography"
Dr. Estrellita T. Muhi, Treasurer, PHA


11:15-11:45
“Ang Buwan ng Mayo sa Kalendaryo ng Kasaysayan ng Pilipinas”
Dr. Celestina P. Boncan, President, PHA

               
11:45-12:00 Open Forum                

12:00                 
Closing Remarks                             Dr. Arleigh D. Dela Cruz
                                                         Vice President, PHA

Moderator: Prof. Jonathan C. Balsamo                                                      

Panoorin ang Panayam ni Jonathan C. Balsamo kay Dr. Gloria M. Santos noong January 7, 2011Friday, March 30, 2012

Beterano: Tagasulong ng Tunay at Walang Humpay na Pagbabago

Keynote Address delivered in the symposium entitled “Images of Valor and Victory” in observance of Philippine Veterans Week held at Tejeros Hall, AFP Commissioned Officers Club, Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City on March 21, 2012


Beterano: Tagasulong ng Tunay at Walang Humpay na Pagbabago
(The Veterans: Catalysts of Genuine and Continuing Change)


Celestina P. Boncan, Ph.D.
President, Philippine Historical Association
Associate Professor, University of the Philippines Manila


Introduction

First of all, I would like to thank the Technical Working Committee for this year’s observance of Araw ng Kagitingan and Philippine Veterans Week for the invitation to give the keynote address.

I consider this invitation a privilege for it is one that is given to a few. More than a privilege, it is a great honor to speak about our country’s veterans, they who have been given the singular opportunity among everyone else to demonstrate valor and fortitude in the name of country, flag and people. Indeed, this invitation becomes all the more meaningful because this keynote address takes place in the presence of our  FilipinoVeterans.

Fascination with the Military Uniform

While I was writing this keynote address, while I was in the middle of composing my thoughts, I recalled an instance in my childhood days. That event was when my father brought me to watch a pass-in review but which I cannot now exactly remember when and where. I recall watching a lot of men in uniform marching in unison. I recall also that I liked very much the military uniforms that I saw. Eventually, my first experience in wearing some sort of military uniform was in the early 1970s. That was when the YCAP (Youth Civic Action Program) was made a part of the high school curriculum.

Probably, my fascination with the military uniform was because of stories that my father used to tell me about his ROTC days when he was in U.P. High School before the war. He says that the ROTC training was held at the U.P. Field which is now where the National Bureau of Investigation and the World Health Organization are located. He also relates that oftentimes he and his batch mates were joined by a younger student who eventually made a career in the military after the war. This young student rose to become Chief of the Philippine Constabulary and then Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. In 1992 he became President of the Republic of the Philippines. We all know this person, His Excellency Former President Fidel V. Ramos.

One other reason for my fascination with the military uniform may be heredity. No, my great grandfather is not a Filipino veteran. But yes, he is a veteran but of another country. My great grandfather was a Spaniard, a Guardia Civil second class, the type who was very much feared and despised by many Filipinos during the period of Spanish rule. He arrived in the Philippines in 1889 and was stationed in the province of Tayabas (now the Province of Quezon). He did not go back to Spain after his four-year tour of duty in the Philippines. The reason is because he already sired a daughter with a native woman from the town of Tiaong, also in Tayabas. They had three more children; one of them was my grandfather. Even in his old age, my great grandfather never went back to Spain. His tombstone is still there in our town of Catanauan, Quezon.

Young and Unprepared

From my father’s stories of ROTC training and from my own years of study of the history of our country, I have come to know that the life of the man in uniform had never been easy; it was, in everything else, difficult.

In the last century or so, our countrymen wore the military uniform three times --- from 1896 to 1898 to fight for independence against a colonial power; from 1899 to 1907 to defend a republican government from the imperialist designs of a foreign power coming from the other side of the Pacific Ocean; from 1941 to 1945 to preserve the country’s freedom from the occupation army of a rising Asian power.

In all three instances, the defenders of our country --- the Filipino men in uniform --- were young, unprepared, pitted against the gargantuan arsenal of firepower and munitions and a seemingly unlimited stockpile of food and medicine of the enemy. Many of our veterans did not volunteer. Many of them did not offer to leave their family and homes. Many of them did not go to war because they loved to fight. It was just that when the call to arms rang in defense of country, flag and people, they responded.

Witness the travails of Andres Bonifacio in his attempts to assault Manila (Intramuros) in the last days of August of 1896. Without much guns and presumably no cannons the nearest points of Manila that he and his men attacked were San Juan and Santa Mesa; otherwise, they were confined to skirmishes in other towns to the east of Manila like Taguig, Pateros and Pasig. By November of 1896 he faced more stiff opposition from the Spanish Army which had been doubly strengthened due to the arrival of re-enforcements from Spain.

Witness also the dilemma that Emilio Aguinaldo faced when he resumed the Revolution in 1898. Although his revolutionary generals were scattered all over the major provinces of Luzon and the Visayas, like Manuel Tinio in the Ilocos and Vicente Lukban in Samar, there were still pockets of resistance everywhere. For example, it took all of one year before the Spanish garrison in Baler surrendered.

Aguinaldo’s predicament increased a hundredfold in 1899 when a new enemy emerged. Large contingents of American troops began arriving in the country to implement America’s right of cession over the Philippines as stipulated by the Treaty of Paris of 1898. By 1900, Aguinaldo had to order his men to engage in guerrilla warfare to save on ammunition. By 1901, Aguinaldo’s revolutionary generals were either captured or had surrendered. He himself was relentlessly pursued by American troops who crossed the rice fields of Bulacan, the swamps of Candaba, the hilly terrain of the Cordillera Range and the deep forests of the Sierra Madre Mountains.

Witness as well the plight of Philippine Scouts and USAFFE forces who found themselves boxed in, with nowhere to go, in Bataan in 1942. War Plan Orange called for a retreat to Bataan where defending forces were to regroup and hold out until relief arrives from the United States. But the much awaited relief never arrived in the succeeding months of 1942. Daily bombardment by the enemy air force compelled the USAFFE leadership to surrender the majority of the soldiers in early April while remaining forces tried to hold out in Corregidor. In the end, they, too, surrendered in the following month.

It is true that when our Filipino veterans went to the field of battle, it was at a time when a lot of them were not yet out of their adolescence. War snatched from them the innocence of youth. And as they marched to war, they did so with not many weapons. But there was one thing we can say that our Filipino veterans had in abundance --- courage, bravery, bravado, valor, gallantry, tenacity, fortitude. Despite all odds, they came to the defense of country, flag and people.

To our men in uniform, to our Filipino veterans, we say “Thank You.”

Catalysts of Genuine Change and Continuity

In his message in last year’s celebration of Araw ng Kagitingan, His Excellency President Benigno Aquino III said “our generation has a lot to learn from our veterans.” President Aquino was referring to their courage and love of country because he said “we would do well to emulate the spirit of service that they exhibited.”

Categorizing our Filipino veterans as icons of fortitude, exemplars of heroism, and images of valor seem to portray them as being caught in the quagmire of the past and, therefore, of no use anymore to the present. But that is not so and should never be so.

It is true that the battles that our Filipino Veterans fought have long been over. But it is not to say that there are no more battles to be won today. In fact, the battles of the present are in many ways as enormous and as herculean as the 1896 Revolution, the Philippine-American War and the Pacific War of the Second World War. For example, today, Filipinos do not speak as a nation; they speak with many voices, in fact, too many. For example, today, many Filipinos find themselves losing hope due to the lack of even the basic, rudimentary means with which to give themselves a decent life even if nearly every bone and sinew in the body have been stretched out in the daily grind to earn a living. For example, today, many Filipinos do not enjoy the “physical” sense of country as they are far from the beautiful shores of our beloved Philippines, doomed to view the country, their family and friends from afar.

But beyond emulating the spirit of service exhibited by the Filipino Veterans, I dare say let us make the Filipino Veterans true catalysts of change and continuity that our present generation, adults and the youth alike, need.

The dictionary defines catalyst, in reference to chemistry, as “a substance that initiates or accelerates a chemical reaction.” In social science, catalyst is something or someone that causes an important event to happen. To re-enforce this idea, a catalyst in the context of social science is something or someone that enables and inspires others to take action that brings about measurable impact and outcome. 

At the prime of their youth, our Filipino Veterans were catalysts of change. They caused an important event to happen when they answered the call to arms --- a war broke out in 1896 to fight for the country’s freedom; a war broke out in 1899 to defend a recently proclaimed independence; a war broke out in 1941 to safeguard a forthcoming nation.

Even as our people proclaimed their independence more than a hundred years ago and reaffirmed this independence from time to time, there is still a great need at the present time to assert the importance of good citizenship and community development. And in this regard, I say that nowhere can we find better teachers of civics and government than our Filipino Veterans.

Our Filipino Veterans know the essential ideas of governance. They know the responsibilities and understand the organization of government. They know the importance of the rule of law. They know the reason behind establishing limits on those who govern and are governed. They know the imperatives of promoting the common good. Isn’t it that in the past they defended with their lives the very blueprints of our nationhood?

The Filipino Veterans make good teachers of geography. They understand the world around us in spatial terms. In the wars and battles that they fought, they made and used various types of maps and other geographic representations. In times of peace, they can easily process geographic information for more beneficial use of the land.

The Filipino Veterans are excellent storytellers for they have many stories to tell. Their stories will never run out of style because they speak of daring, heroism, and gallantry.

Let us include the Filipino Veterans in the centers of discussion. Let us engage them in debate so that we may get their insights and theories. Let us hear from them their stories. Let us get other people to act in concert with them. Let us formulate visions of tomorrow with them. Let us empower them so that we can capture the lessons that they have learned. Let us measure our success as a people by their valor and fortitude.

Let our Filipino Veterans provide the moral fiber “so that our people may grow and be like the molave, strong and resilient, unafraid of the raging flood, the lightning or the storm, confident of its own strength,” to quote Manuel L. Quezon, the defiant President of the Philippine Commonwealth.

I am proud to say that the Philippine Historical Association has taken the lead among the other historical associations in bringing honor and recognition to the men in uniform. This symposium entitled “Images of Valor and Victory” is one of the flagship projects of the Philippine Historical Association. We wholeheartedly thank the Philippine Veterans Affairs Office for being our partner in this endeavor and for making this symposium a regular activity in the observance of Philippine Veterans Week. In this regard, let us have more of this symposium outside of the walls of Camp Aguinaldo. Let us bring the good news of this symposium to our schools. Let us produce teaching materials on our Filipino Veterans. In all these undertakings, we shall have only one objective --- so that our countrymen shall never forget the service and sacrifice of our Filipino Veterans.

Allow me to end this keynote address with this statement. “Today, I stand in the midst of patriots, our Filipino Veterans.”

Maraming Salamat! 

Wednesday, March 14, 2012

PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION 2012 NATIONAL CONFERENCE

PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION 2012 NATIONAL CONFERENCE

Theme: “The Philippines in Asia”
Date: 20-22 September 2012
Venue: University of Iloilo, Iloilo City
Conference Objectives:
·         Discuss patterns of political, economic, social and cultural developments in Asia
·         Identify the challenges confronting Asian nations
·         Relate the role of the Philippines in the light of recent developments in Asia
·         Explore areas of collaboration between the Philippines and Asian nations
·         Enrich the teaching of Philippine and Asian History
Registration Fee:
·         Php 3,500.00
·         Php 3,000.00 - Discounted rate for those who will register on or before August 31, 2012.
·         Inclusions:  registration, conference kit, snacks and lunch, complimentary copy of Historical Bulletin, visit to Museo Iloilo and Molo and Miag-ao Churches


FOR DETAILS, CONTACT:

DR. CELESTINA P. BONCAN
Social Sciences Department
University of the Philippines Manila                                        
Mobile Number: 09178804215

CONFERENCE SPEAKERS

TOPIC
SPEAKER
Political Trends: Asian Democracies              
Dr. Clarita Carlos
University of the Philippines Diliman
Trade and Growth Areas in Asia
Dr. Alvin Ang
University of Santo Tomas
National Identity and Cultural Tourism
Prof. Regalado Jose
University of Santo Tomas Archives and Museum
Recent Archeological Findings in Asia
Dr. Eusebio Dizon
National Museum of the Philippines
Regional Integration and Collaboration in Asia
c/o Department of Foreign Affairs
The Spratly Islands and Panatag Shoal Dispute
Dr. Renato De Castro
De La Salle University
Terrorism in Asia: Historical Context
Prof. Rommel Banlaoi
National Defense College of the Philippines
Preserving Filipino Identity in Foreign Lands
Mr. Jeremaiah M. Opiniano
OFW Journalism Consortium
The Ties that Bind: Filipino-Chinese Relations through the Centuries
Ms. Teresita Ang See
Kaisa Para sa Kaunlaran Foundation


Day 1-2 (September 20-21) - Conference at the University of Iloilo
Day 3 --- September 22, 2012 (8AM-12NOON)
Lakbay-Aral to Heritage sites and churches in Iloilo City ,  Molo, Tigbauan, Guimbal and Miag-ao.


LAKBAY-ARAL (September 22, 2012: 7AM-1PM)


PLAZA LIBERTAD: site where the Philippine flag was raised in triumph after Spain surrendered Iloilo, her last capital, to the Filipino revolutionaries on December 25, 1898.

MUELLE LONEY: the River Port of Iloilo which is considered one of the safest harbors because Guimaras protects it from strong winds; opened to international markets in 1855.

MUSEO ILOILO: cultural and historical repository of the people of Panay.

VILLA LIZARES MANSION: former mansion and villa of the Lizares family sold to the Dominican Order of the Philippines.

JARO CATHEDRAL: the National Shrine of Our Lady of the Candles; recognized as a national historical landmark  in 1976.

MOLO CHURCH: a Gothic-Renaissance church built in the 19th century, known to be a feminist church because of the two rows of sixteen female saints; visited by Jose Rizal in 1896 on his way back to Manila from his exile in Dapitan; declared by the National Historical Commission a national landmark in 1992.

TIGBAUAN CHURCH: built in 1578; a fine example of Churrisgueresque Architecture, a type of Baroque architecture commonly found in Spain and Spanish America.

GUIMBAL CHURCH:  an 18th century yellow sandstone church, made from adobe stones called igang and coral stones quarried from Guimaras

MIAG-AO CHURCH: an 18th century Augustinian-built baroque church and a UNESCO World Heritage Site, its fortress-like design suggests its dual purpose as a place of worship and as a fort used in defending the town against Moro raiders.
LIST OF HOTELS AND INNS
ILOILO CITY

HOTEL
RATES (AS OF MAY 2012)
CONTACT NUMBERS

ILOILO GRAND HOTEL
Iznart Street, Iloilo City
·         Single Room (Businessman A): 875.00 w/ breakfast
·         Single Room (Businessman B): 995.00 w/ breakfast
·         Standard (Twin): 1600.00 w/ breakfast
·         Superior (3 pax): 2,000 w/ breakfast
·         Dormitory (8 pax): 2,500.00 w/o breakfast
·         Dormitory (6 pax): 2,160 w/o breakfast


Tel No. (033) 335-1801 to 04
Telefax: (033) 335-0456
Mobile Numbers:
0917-718-8843
0922-858-5139CITY CORPORATE INN
(In front of University of Iloilo)
·         Single Room: 773.00 / discounted rate (cash): 695.00
·         Economy (2 pax): 936.00 / discounted rate (cash): 795.00
·         Standard (2 pax): 1054 / discounted rate (cash): 895.00
·         De Luxe (3 pax): 1172.00 / discounted rate (cash): 995.00
·         Suite (4 pax): 1884.00 / Discounted rate (cash): 1600.00


Tel No. (033) 508-1976
335-0545; 335-0166

Mobile Numbers:

0918-483-7911
0923-558-0873

PEOPLE’S HOTEL
Corner Fuentes – Delgado Streets
·         Standard (Single/Double) – 950.00
·         De Luxe (Single/Double) – 1350.00

Tel. No.: (033) 508-7111
509-7111
336-1070

RIVERSIDE INN
Times Square Building
General Luna Street

·         Single – 695.00
·         Double Matrimonial – 995.00
·         Double Twin – 1195.00
·         Family Room for 3: 1400
·         Family Room for 4: 1675.00

Tel. No.: (033) 508-3488
338-3245
338-0203
0922-838-0191

HARBOR TOWN
Aldeguer Street
·         Single – 900.00
·         Double – 1200.00
·         Matrimonial – 1200.00

Tel. No. (033) 337-2384


DEPED ADVISORYCHED ENDORSEMENT