JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Sunday, March 15, 2009

Kumperensiya ukol sa Kasaysayan at Migrasyong Pilipino

Ang Bayan sa Ibayong-Dagat, OFW, Pamilyang Pilipino at Katatagang Panlipunan sa Agos ng Kasaysayan ng Migrasyon
Abril 22-25-2009
Joy Center, Don Bosco Technical Institute Makati City


Pangkalahatang Perspektiba sa Kasaysayan ng Migrasyong Pilipino
Dr. Zeus Salazar (U.P. Dil/DLSU Mla)

Perspektiba sa Diaspora
Dr. S. Lily Mendoza
(Oakland University, Michigan, USA)

Comprador Scholarship
Dr. Rhommel Hernandez (DLSU Mla)

Migrasyon sa Diwa: Paglilibot sa iba’t ibang Bansa ng isang Siyentipikong Pilipino
Dr. Amador Muriel (New York at Geneva, Academician DOST, National Institute of Physics)

Health Workers/Teachers/TNT
Prop. Lars Ubaldo (St. Scholastica’s College)

Land-based Workers: Ang Hanapbuhay sa Harap ng Krisis ng Ekonomiyang Pandaigdig
Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (San Beda College, Manila)

Sea-based Workers
Prop. Jo-Anne Manzano (U.P. Integrated School)

MAGPUNDAR: Pangarap at Pagsisikap ng Balik-Bayani sa Ibayong-Dagat
Prop. Abet Mata (U.P. Los Banos)

Lucky Plaza Mall at ang mga OFW sa Singapore
Prop. Arthur Navarro (Forum for Ethical Review Committees in Asia & the Western Pacific Region, Bangkok)
Prop. Carlos Tatel (U.P. Diliman)

Imahe ng OFW sa mga Pelikulang Pilipino
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel (U.P.Diliman)
Prop. Neil Santillan (U.P. Diliman)

Mga Biro, Biru-biruang OFW at iba pa
Prop. Michael Charleston Chua (DLSU Mla)

ALOK AT TUGON: Paghahanap ng Trabaho ng Seamen sa T.M. Kalaw
G. Jonathan Balsamo (Ateneo de Manila High School)

Mga Patakaran, Usapin at Suliranin sa Pandarayuhan
ANG GOBYERNO: Consul Edward Yulo (Department of Foreign Affairs)
MIGRANTE: G. Garry C. Martinez
NGO AT SIMBAHAN: Dr. Maruja Asis (Scalabrini Migration Center)

Integrasyon/Mga Istratehiya ng Pagtuturo
Elementarya/highschool
Mga Istratehiya ng Pagtuturo: Dr. Zenaida Reyes (PNU/ DepEd)
Mga Mungkahing Komprehensibo at Epektibong Proyektong Pang-Araling Panlipunan:
G. Voltaire M. Villanueva (St. Paul College, Makati)
Pakitang-Turo: G. Alfred Lozanta, Don Bosco Technical Institute, High School

Kolehiyo/Unibersidad: Pagbabahagi ng mga Case Study
“Kung may hirap, may ginhawa. Kung may ginhawa, may hirap?”
Palitang Kuro- Sesyon 1: Ang Mag-anak sa Harap ng Penomenong Migrasyon
Ang Pamilyang Pilipino sa Harap ng Penomeno ng Migrasyon
Prop. Carmen PeƱalosa (Miriam College)

Mula sa Tunay na Buhay tungo sa Panitikan: Ang Karanasan ng Isang OFW patungo sa Pamumundok:
Dr. Ma. Luna Sicat-Cleto (U.P. Diliman)

Palitang Kuro- Sesyon 2: Mga Guro at Estudyante

Pagsuri sa Suliranin, Pangangailangan at Kakayanang Panlipunan ng mga Anak ng mga Migranteng Pilipino sa Don Bosco Technical Institute
(Guidance Office, Don Bosco Technical School)

Pagkabatang Pinoy sa Gitnang Silangan: Bb. Aisha Kunting (U.P. LIKAS)
Pagkabatang Pinoy sa Alemanya: Prop. Rigoberto Buccat (U.P. Diliman)
Mga Gurong Pilipino sa Indonesia: Bb. Sharon Maminta (Sekolah Mentari Junior High School, Jakarta)
Pagbabalik-bayan mulang Canada: Bb. Tara Reyes (U.P. Diliman)


(Sabado, Ika-25 ng Abril 2009)

Pambansang Sampaksaan ukol sa
“Pantayong Pananaw at Bagong Historiograpiyang Pilipino: Wika, Pananaw, Pamamaraan at Metodo ng Pagtuturo, Pananaliksik at Publikasyon sa Kasaysayan”

Ang Pantayong Pananaw: Iskuwelang Pangkaisipan na Pilipino sa Agham Panlipunan at Historiograpiyang Pilipino
Dr. Zeus A. Salazar (Retirado, U.P. Dil./DLSU Taft)

Pantayong Pananaw, Bagong Kasaysayan at Wikang Pambansa
Prop. Atoy Navarro

Ang Bagong Kasaysayan at ang Hamon nito sa Tradisyunal na Pagsasakasaysayan
Dr. Rhommel Hernandez (DLSU Taft)

Ang Pantayong Pananaw sa Pagtuturo ng Kasaysayan
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel (U.P. Diliman)

Ang Pantayong Pananaw at ang Pagsusulat at Paglilimbag sa Kasaysayan
Prop. Vicente Villan (U.P. Diliman)

Ang Pantayong Pananaw at ang Usapin ng Agenda
Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (San Beda College, Mla)

Ang Diskursong Pantayo sa Cyberspace
Prop. Michael Charleston Chua (DLSU Taft)
Para sa mga detalye, bisitahin ang: http://bagongkasaysayan.multiply.com/journal/item/96