JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Tuesday, July 29, 2014

PANAWAGAN PARA SA MGA PAPEL

Kasaysayang Pampook: Pananaliksik, Pagtuturo at Pagpapalaganap
28-20 Agosto 2014
Holy Angel University
Angeles City, Pampanga

Malugod na inaanyayahan ang mga guro, mananaliksik at mga propesyunal na dumalo at magbahagi ng papel/pananaliksik ukol sa mga paksang may kaugnayan sa pananaliksik, pagtuturo at pagpapalaganap ng Kasaysayang Pampook, sa pambansang kumperensiya ng Philippine Historical Association na gaganapin sa Agosto 28-30 sa Holy Angel University, Angeles City, Pampanga.

Labindalawang (12) papel ang pipiliin para sa parallel sessions na gaganapin sa umaga ng Agosto 29. May 15 minuto na nakalaan para sa bawat presentor na talakayin ang kaniyang papel.

 Ang mga interesado ay maaring magpasa ng abstrak (200-250 salita) kay G. Jonathan Balsamo sa jobal_kasaysayan@yahoo.com hanggang ika-9 ng Agosto 2014. 

Halaga ng registration fee:

Kumperensiya lamang. (Conference Kit, Kopya ng Historical Bulletin, Meryenda at Tanghalian sa Agosto 28-29)
Kumperensiya at Pampanga Heritage/Culinary Tour sa Agosto 30
Discounted rate:
Registered/ Paid on or before August 15
2,500.00
3,500.00
Regular rate:
3,000.00
4,000.00

Para sa iba pang detalye ng kumperensiya: