JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Sunday, January 11, 2009

2008 Annual Conference Photos

Nasa 200 guro ng kasaysayan/ araling panlipunan ang dumalo sa taunang kumperensiya ng PHA.

Nagbahagi ng kanyang kaisipan sa pilosopiya at pamamaraan ng
pagtuturo ng kasaysayan si Dr. Cesar Pobre, dating pangulo ng PHA.


Si Dr. Teofista Vivar ay nagbahagi ng kanyang mga kaalaman at karanasan bilang guro at manunulat ng kasaysayan sa paksang "Values Formation in Teaching Philippine Contemporary History"


Si Dr. Evelyn Songco, Pangalawang Pangulo ng PHA ay nagsalita sa ukol paksang
"Using Transformative Learning in Teaching the American Period"Si Ginoong Jonathan C. Balsamo ng Ateneo de Manila High School ay nagbahagi ukol sa
"Paggamit ng Primaryang Batis sa Pagtuturo ng Kasaysayan ng Himagsikang Pilipino"


Ipinaliwanag ni Dr. Celestina P. Boncan, Pangulo ng PHA, sa kanyang pananalita ang mga layunin ng kumperensiya at ang mga ginagawa ng PHA sa pagpapaunlad ng edukasyong pangkasaysayan sa bansa.Si Dr. Estrellita Muhi ay nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paksang
"Teaching Beyond Textbook Narratives: New Ideas in Teaching the American Period."


Si Dr. Gloria M. Santos, executive director ng PHA ay nagbahagi ukol sa
"Using Appreciative Inquiry Method in Teaching Philippine Prehistory"


Ipinakilala ni Prof. Jerome Ong, kalihim ng PHA ang mga delegado
sa kumperensiya mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.Mga Kasapi ng Board of Governors ng Philippine Historical Association:
Michael Charleston Chua, Jun De Los Reyes, Jonathan Balsamo, Nap Casambre, Jerome Ong, Cesar Pobre
Teofista Vivar, Gloria Santos, Estrellita Muhi, Celestina Boncan, Evelyn Miranda.


Ang pagsisimula ng kumperensiya.