JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Tuesday, November 17, 2009

Update on PHA November 20 Seminar on Filipino Heroes

Ang seminar po ng PHA kasama ang Philippine Veterans Affairs Office (PVAO) sa Nobyembre 20, 2009 sa Camp Aguinaldo ay pansamantala po munang hindi matutuloy. Sa Marso 2010 na lamang po ito isasagawa.

Salamat po.