JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Wednesday, September 22, 2010

Dr. Grace Estela C. Mateo (1965-2010)
SA ALAALA NI DR. GRACE ESTELA C. MATEO
September 12, 1965 – September 21, 2010

Nakikiisa sa pagbibigay pugay ang Philippine Historical Association sa alaala ni Dr. Grace Estela Mateo, historyador, guro, mananaliksik at manunulat ng Kasaysayan, na sumakabilang buhay nitong Setyembre 21 dahil sa breast cancer.

Si Dr. Mateo ay kasapi ng Philippine Historical Association at naging bahagi ng 2007 Annual Conference ng PHA bilang panauhing tagapagsalita. Siya ay assistant professor at associate dean for academic affairs ng College of Arts and Sciences (CAS), sa Unibersidad ng Pilipinas Maynila. Nagtapos siya ng AB History sa UP Diliman, MA Asian history sa Northern Illinois University at Ph.D. history sa University of Hawaii.

Larawan mula sa facebook.