JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Monday, January 17, 2011

Symposium: 112th Anniversary of the First Philippine Republic


Bulacan State University
BSU Center for Bulacan Studies
National Historical Commission of the Philippines
Philippine Historical Association

Talakayan hinggil sa Ika-112 na Taong Anibersaryo ng
 Unang Demokratikong Republikang Konstitusyunal sa Asya
Enero 23, 1899-2011

 Ika-21 ng Enero 2011, Biyernes
Ika-1 hanggang Ika-5 ng Hapon
Bulacan State University Hostel and Function Hall,
Lungsod ng Malolos, Bulacan


Palatuntunan

Bating Pagtanggap
Dr. Mariano de Jesus
Pangulo, Bulacan State University

Bating Panimula
Dr. Agnes dR Crisostomo
Direktor, BSU Bahay-saliksikan ng Bulacan

Tungkol sa Panayam
G. Alex L. Balagtas
Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at
Shrine Curator II, Marcelo H. del Pilar Shrine

Simula ng Talakayan

From Hong Kong to Washington D.C. to Paris: Felipe Agoncillo’s Diplomatic Odyssey in 1898 in Defense of Philippine Sovereignty
Dr. Celestina Boncan
Unibersidad ng Pilipinas Maynila

Pagsilip sa Takbo ng Pamahalaang Aguinaldo sa Malolos 
at ang Isyu sa Likod ng Paggamit ng “Unang Republika sa Asya”
G. Ian Christopher B. Alfonso
HAU Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies at
BSU Bahay-saliksikan ng Bulacan

Laro ng Pulitika sa Unang Republika
G. Jonathan C. Balsamo
Politkenikong Unibersidad ng Pilipinas – San Juan


Malayang Talakayan sa pangunguna ni
G. Jaime S. Corpuz
Tagapangulo, Bulacan Heritage Conservation Society

Pagsasara ng Takalayan
G. Michael Charleston B. Chua
Pangalawang Pangulo, Philippine Historical Association


Tagapagpadaloy
Bb. Ria Ignacio
Instruktor, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Bulacan State University