JOINING THE PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION

Join the Philippine Historical Association!
Educators, researchers, cultural heritage workers and other professionals who are interested in the study, teaching and promotion of Philippine history and culture, are welcome to join the PHA.

Monday, January 24, 2011

TAGUMPAY: ANG IMAHE NG MGA BAYANING PILIPINO NOONG WORLD WAR II

TAGUMPAY
Ang Imahe ng mga Beterano at Bayaning Pilipino noong Digmaang Pasipiko

Sa panulat ni
Michael Charleston B. Chua
Pangalawang Pangulo, Philippine Historical Association

[Nirebyu ni Dr. Ricardo T. Jose ng UP Departmento ng Kasaysayan.]
SA MATAGAL NA PANAHON NAGING PANANAW NG MGA AKLAT AT BIDYO ANG IMAHE NG KASAWIAN AT KABIGUAN NG MGA PILIPINO NOONG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG NA ANG TANGING NAGWASAK SA ATING BAYAN AY ANG MGA HAPONES NA ANG TUNAY NA NAGPALAYA SA MGA PILIPINO AY ANG MGA AMERIKANO NGUNIT KUNG TITINGNAN ANG KASAYSAYAN SA ATING SARILING PANANAW MAKIKITA ANG TUNAY NA KAGITINGAN AT TAGUMPAY, SA KABILA NG SAKRIPISYO, PAGKAWASAK AT KAMATAYAN, NG BAYANING PILIPINO NOONG DIGMAANG PASIPIKO (1941-1945)Nabuo ang dokumentaryong ito sa pagtutulungan ng 
MULTI-AGENCY TASK FORCE FOR THE 2010 OBSERVANCE OF ARAW NG KAGITINGAN
AND PHILIPPINE VETERANS' WEEK
KAGAWARAN NG TANGGULANG PAMBANSA
PHILIPPINE VETERANS AFFAIRS OFFICE
PHILIPPINE HISTORICAL ASSOCIATION
at ng
UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS
(mga prodyuser)
Sa panulat, pagsasalaysay at direksyon ni
MICHAEL CHARLESTON B. CHUA
Video Editing
IRINEO HERNANDEZ III

Direktor ng Produksyon
ROMMEL RIVERA
Creative Consultants
DR. EVELYN A. SONGCO, Ph.D.
Pangulo, Philippine Historical Association
ASSOC. PROF. NINIA I. CALACA
Direktor, UST Educational Technology Center
Post Production
EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTER
University of Santo Tomas
Unang ipinalabas sa
"Images of Valor and Victory: A Conference on World War II and Filipino Heroism."
Isinagawa ng Philippine Historical Association
sa pakikipagtulungan ng
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
Philippine Veterans Affairs Office
at ng Multi-Agency Task Force for the
2010 Observance of Araw ng Kagitingan and Philippine Veterans Week.
Ginanap noong 5 Marso 2010 sa National Defense College of the Philippines Auditorium, Kampo Hen. Emilio Aguinaldo, Lungsod Quezon.

 
Iniaalay sa lahat ng mga Beteranong Pilipino sa lahat ng digmaan
At kay Dr. Ricardo Trota José,
kung kanino utang ng sambayanan ang pagpapanatiling buhay ng kanilang mga kwento


TAGUMPAY: Ang Imahe ng mga Beterano at Bayaning Pilipino noong Digmaang Pasipiko
Karapatang-Ari © 2010, Philippine Veterans Affairs Office,
Philippine Historical Association, at ni Michael Charleston B. Chua
Reserbado Lahat ng Karapatan